Không ăn thịt rắn, kiêng đổ rác vào mùng một, chọn ngày đẹp để khai bút,… là những điều kiêng kỵ mà nhiều bạn trẻ sẽ thực hiện vào năm mới.