(HNMO) - Trước thông tin về việc Meiji Co., Ltd (Nhật Bản) thông báo thu hồi lô hàng 400.000 hộp sữa Meiji Step dành cho trẻ em với lý do nhiễm phóng xạ cesium-134 và cesium-137, với tư cách là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quảng lý nhà nước về bản vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh đã yêu cầu có Văn phòng đại diện của Meiji tại Việt Nam báo cáo về việc một số nội dung có liên quan.