Theo bà Đặng Thị Minh, Giám đốc Sở Y tế Nam Định, nguồn nhân lực trong ngành y tế của tỉnh đang thiếu trầm trọng. Đến năm 2015, Nam Định cần bổ sung 429 bác sỹ, 161 dược sỹ. Tuy nhiên, mỗi năm tỉnh chỉ tuyển được từ 33-35 bác sỹ và 4-5 dược sỹ, bằng 40% nhu cầu.