Ông Bùi Văn La ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có đơn đề nghị xử lý pháp luật Phạm Văn Sơn, Phạm Văn Tuấn vì có hành vi đánh ông gây thương tích 31% đến nay chưa được giải quyết.