(GDVN) -Chuyện vây bắt Năm Cam được chuẩn bị kỹ càng, yêu cầu phải thành công và tuyệt đối an toàn.