(HNM) - Ngày 13-7, BCH Đảng bộ huyện Ứng Hòa đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác tổ chức, xây dựng Đảng.