“Tình hình kinh doanh năm 2014 sẽ rất khó dự đoán. Tuy nhiên, sẽ không có một cú hích nào xoay chuyển tình hình khi nợ xấu ngân hàng chưa giảm, thua lỗ của doanh nghiệp nhà nước chưa xử lý được”.