Xông đất và tìm giờ đẹp để xuất hành là một trong những tục lệ đẹp của người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về. Dưới đây là gợi ý của TS Nguyễn Văn Vịnh -Chủ tịch hội Phong thủy Việt Nam về vấn đề này.