Người sinh vào năm Hợi, tùy theo sự tương quan giữa can chi tuổi và can chi năm Quý Tỵ mà có sự khác nhau về vận trình trong năm.