(NDH) Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng nhẹ trong cả năm 2013, nhưng xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính lại giảm đáng kể.