Theo giới nghiên cứu khoa học, năm 2013 sẽ sinh ra rất nhiều trẻ em tài năng.