(Toquoc) – Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhận định năm 2012, thị trường bất động sản vẫn phải chịu đựng tình trạng như hiện nay.