(SGGP).- Ngày 8-12, tại Hà Nội, UBMTTQ Việt Nam - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2000-2011.