“Năm 2012, hoạt động Công đoàn sẽ hướng mạnh về cơ sở, cán bộ công đoàn nắm chắc cơ sở, sát người lao động, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người lao động, giúp cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Công đoàn cấp trên lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động Công đoàn các cấp”.