Các chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự đoán, năm 2012, một số nước phát triển và đang phát triển sẽ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và thiếu hụt việc làm trầm trọng.