(TBKTSG Online) – Việc khai thác gỗ rừng tự nhiên để phục vụ cho mục đích thương mại, cung ứng nguyên liệu cho ngành chế biến xuất khẩu gỗ và giấy… sẽ “thoáng” hơn kể từ năm 2012, theo Tổng cục Lâm nghiệp.