(Tài chính) Tin vui: tính từ đầu năm đến đầu tháng 10/2012, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức gần 6 triệu tấn, trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới.