Mặc dù đạt kim ngạch xuất khẩu xấp xỉ 3,9 tỷ USD trong năm 2011(tăng 500 triệu USD so với 2010)nhưng ngành gỗ đã và đang bộc lộ nhiều điểm yếu. Theocác chuyên gia, năm 2012 ngành gỗ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn,và việc tìm ra một hướng đi phù hợp đang trở thành vấn đề bức thiết hiện nay cho các doanh nghiệp trong ngành.