SGTT.VN - Bắt đầu từ ngày 11 tới ngày 14.11 sở lao động – thương binh và xã hội các tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn của người lao động. Đợt đăng ký này được dự báo sẽ tăng vọt bởi lẽ ra có một kỳ thi tương tự được tổ chức vào tháng 8.2011 nhưng đã bị hoãn lại. Thông tin ban đầu từ các địa phương cho biết, kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ chín này dự kiến có khoảng trên 50.000 người tham gia.