– Bộ Công thương vừa đưa ra dự báo về tình hình nhập khẩu phân bón năm 2012. Theo đó, với tổng nhu cầu phân bón các loại năm 2012 là khoảng 9,6 triệu tấn, trong khi sản xuất trong nước khoảng 7,26 triệu tấn. Như vậy, trong năm 2012, cần nhập khẩu thêm 2,34 triệu tấn phân bón để đảm bảo cân đối cung-cầu.