PN - Ngày 2/12, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa IX. Hội nghị đã nghe đại diện UBND TP.HCM trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2010, đồng thời thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội năm 2011. Theo đó, TP sẽ thực hiện 22 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2011, gồm sáu chỉ tiêu kinh tế, tám chỉ tiêu xã hội, tám chỉ tiêu môi trường.