Trên đường đời nhiều lúc thăng trầm bất định, lúc thì kẻ đón người đưa, lúc lại buồn tẻ cô độc.