Dự án trên có tổng diện tích 55,3 ha, giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 32,5 ha.