ANTĐ - Ngày 3-6, các quốc gia thành viên NATO đã bắt đầu cuộc diễn tập hợp tác an ninh quy mô lớn trên lãnh thổ của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tại khu vực Baltic.