Theo tạp chí quốc phòng Kanwa số tháng 8, NATO rất có thể sẽ nhảy vào những tranh chấp trên Biển Đông khi khu vực này đang trở thành một thùng thuốc súng có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Bởi Anh, Pháp và Mỹ - 3 thành viên quan trọng của NATO - đều đang vướng vào những những căng thẳng trong tuyến đường hàng hải quan trọng vào bậc nhất thế giới này.