Mỹ không tiếc tiền của quảng bá và đầu tư công nghệ quốc phòng vào các nước đồng minh ở Đông Âu, Đông Bắc Á, châu Á - Thái Bình Dương.