Mỹ vẫn có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới mà không ai có thể phủ nhận dù ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.