Al Qaeda, Taliban và Shebab cùng lên tiếng kích động chống Mỹ trên thế giới.