Mỹ sẽ cố gắng cải thiện niềm tin chiến lược với Trung Quốc bằng cách tăng cường trao đổi quân sự, đồng thời sẽ "tái cân bằng" lực lượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.