(VTC News) - Clip quảng cáo mỳ khoai tây Omachi của công ty Masan khẳng định rằng ăn mỳ khoai tây không lo bị nóng. Tuy nhiên, trong thành phần ghi sau gói mỳ cho thấy khoai tây chỉ chiếm tỷ lệ 50g/1kg, tương đương... 5%.