Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp trình bày phiên bản cuối cùng của "học thuyết chiến tranh mạng".