QĐND Online - Government Liquidation, công ty chịu trách nhiệm thanh lý các đơn vị vũ khí cũ loại thải từ quân đội Mỹ, đã quyết định sẽ bán một phần máy bay cũ đang được bảo quản tại “Nghĩa địa máy bay”. Hiện tại, toàn bộ máy bay cũ của quân đội Mỹ đều được lưu giữ tại Khu vực 309 - nơi bảo trì, sửa chữa kỹ thuật hàng không của quân đội Mỹ (AMARG) và thường được biết tới với tên gọi “Nghĩa địa máy bay”.