Khi thời tiết quá nóng nực, không chỉ con người mà cả loài vật cũng sốt vó vì lo tránh nóng.