Bạn thích kiểu tóc lửng với chút xoăn nhẹ hay kiểu ép phồng, kiểu ngang mái, không đối xứng... cho năm 2012 sắp tới? Chúng tôi có một số gợi ý.