Làm cha mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được gần gũi, thăm nom con cái. Nhưng, với nhiều người, khi gia đình không may tan đàn xẻ nghé, họ cũng mất luôn cái quyền đương nhiên và cơ bản ấy mà không hề biết rằng, những quy định của pháp luật không khi nào cấm cản...