(AloBacsi) - Tôi xét nghiệm tại BV Da liễu Trung ương, kết quả là bị vảy nến á sừng.