(Dân Việt) - Coi kinh doanh thực phẩm là cái nghiệp, ông Phí Ngọc Chung - Tổng Giám đốc Trung Thành Group (Hà Nội) đã thổ lộ mong muốn được cùng với nông dân sản xuất thực phẩm quy mô lớn.