(ANTĐ) - Từ ngày 20-5-2010, Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thay thế Nghị định 146/CP) có hiệu lực. ANTĐ xin giới thiệu cùng bạn đọc về cụ thể mức về mức xử phạt của Nghị định trên.