TTO - * Tôi mới tốt nghiệp Học viện Bưu chính viễn thông với bằng loại khá và nộp đơn vào vị trí nhân viên IT của Ngân hàng Vietbank. Xin hỏi mức lương nhân viên IT của ngân hàng khoảng bao nhiêu? Xin cảm ơn!