PNO - Nhằm giúp doanh nghiệp và khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay, ngân hàng Đông Á (DongA Bank) đã công bố mức lãi suất cho vay mới.