KTĐT - Trong ngày làm việc thứ 4, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XIV, các đại biểu HĐND đã thảo luận về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội ở xã phường, thị trấn...