Hỏi: Đề nghị báo cho biết mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của các đối tượng tham gia BHYT theo Luật BHYT mới ban hành như thế nào?