(Chinhphu.vn) - Ông Đào Duy Hà (daoduyha1966@...) hỏi: Hiện nay các mức hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào?