(Dân trí) - Theo tôi, không những chỉ miễn 6 tháng cuối năm mà còn nên thực hiện luôn từ nay về sau. Bởi thu số tiền đó ảnh hưởng thế nào đến bao nhiêu con người có mức sống còn thấp ở nước ta, không biết điều này đã được cân nhắc kỹ chưa?