(HNM) - Sau quá trình thanh tra, kiểm tra, cuối tháng 7-2012, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố ra quyết định thu hồi trên 8,1 triệu mét vuông đất của 11 tổ chức, DN trên địa bàn do những vi phạm pháp luật về đất đai.