TTO - Câu chuyện của ông Đinh Thái Học gợi cho tôi nhớ về câu chuyện của em Phạm Minh Mẫn mà báo Tuổi Trẻ đăng cách đây không lâu.