Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết, mức chi cưỡng chế thi hành án dân sự được quy định cụ thể như thế nào? TRƯƠNG MINH HUỆ (Đồng Tháp)