ANTĐ - Với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế, tăng mức giảm trừ cho người phụ thuộc, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Quốc hội vừa thông qua đã nhận được sự ủng hộ của người lao động khi đưa ra quy định về việc điều chỉnh mức giảm trừ theo biến động chỉ số giá tiêu dùng.