TT - Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết các miếng vàng loại 1-5 chỉ bán ra tăng đột biến trong ngày 23-2. Đến cuối ngày có khoảng 1.000 lượng vàng loại này trong tổng số 5.000 lượng vàng bán ra.