Con người sinh ra ai chẳng neo đậu bến quê những kỷ niệm. Riêng anh, ngoài những buổi chăn trâu hái sim trên núi, thả diều trên đồng ruộng sau khi đã gặt vãn còn có chuyện tìm mít chín để khao bạn bè.